MAP, czyli Mini Akademia Procesowa jest serią krótkich artykułów, prezentujących podstawową wiedzę na temat zarządzania procesowego oraz doskonalenia procesów biznesowych. Nie jest podręcznikiem ani instruktażem, ma natomiast ukierunkowywać P.T. Czytelnika do poszukiwań informacji i narzędzi szczegółowych, pomocnych w jego praktyce biznesowej. I — jak każde autorskie opracowanie pewnego zbioru wiedzy praktycznej — może być kontrowersyjne, wywoływać niezgodę, podlega dyskusji i dopuszcza inne punkty widzenia, rozumienia i interpretacji.

MAP

MAP

Poziomy logiczne procesów [vol.4]

O procesach można mówić z poziomu różnych perspektyw. Poziom ten określa szczegółowość podejścia i powinien zależeć od konkretnej potrzeby: zbytnia drobiazgowość może uniemożliwić spojrzenie całościowe, zaś patrzenie zbyt ogólne nie będzie miało przełożenia na praktykę biznesową.Więcej

MAP

Typologia procesów [vol.3]

Identyfikacja, a następnie analiza, implementacja i modelowanie procesów wymagają pewnej systematyzacji ich przedmiotu. Systematyzacja ta ułatwia poruszanie się i zrozumienie poszczególnych procesów, ich priorytetyzację i weryfikację kompletności.

Więcej

MAP

Projekt a proces [vol.2]

PROJEKT, według uznanych standardów Zarządzania Projektami, to tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego (wg PRINCE2) lub tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi bądź osiągnięcia unikatowego rezultatu (wg PMBoK). Więcej

MAP

Pojęcie procesu [vol.1]

PROCES w rozumieniu praktyki biznesowej stanowi zbiór powiązanych działań i zasobów, przekształcający stan początkowy (WEJŚCIE) w stan końcowy (WYJŚCIE).
Więcej