MAP, czyli Mini Akademia Procesowa jest serią krótkich artykułów, prezentujących podstawową wiedzę na temat zarządzania procesowego oraz doskonalenia procesów biznesowych. Nie jest podręcznikiem ani instruktażem, ma natomiast ukierunkowywać P.T. Czytelnika do poszukiwań informacji i narzędzi szczegółowych, pomocnych w jego praktyce biznesowej. I — jak każde autorskie opracowanie pewnego zbioru wiedzy praktycznej — może być kontrowersyjne, wywoływać niezgodę, podlega dyskusji i dopuszcza inne punkty widzenia, rozumienia i interpretacji.

MAP

MAP

Mapowanie ról i odpowiedzialności (RACI) [vol.9]

Ludzie — uczestnicy procesów — stanowią podstawowy zasób procesowy, bez którego realizacja większości procesów nie może się odbyć i który ma decydujące znaczenie dla skuteczności i efektywności procesów. Dla sprawności działania wskazane jest określenie, jacy uczestnicy powinni w danym procesie być obecni oraz za co odpowiadają.Więcej

MAP

Wejścia i wyjścia: główne i pomocnicze [vol.7]

Wejściem głównym do procesu jest określenie (w dowolnej formie) wymagań klienta procesu. Nie musi pochodzić bezpośrednio od niego, ale powinno być możliwe (przynajmniej potencjalnie) do weryfikacji przez klienta. Może to być zlecenie produkcyjne, wyrażona chęć zakupu określonego towaru, wymagania raportowe zarządu, konieczność uzyskania określonego certyfikatu itp.Więcej

MAP

Struktura zewnętrzna procesu [vol.6]

Proces, jako z definicji przekształcający określone wejście w określone wyjście, wymaga identyfikacji i określenia tych wejść i wyjść. Są one odrębne od istniejącej i dostępnej infrastruktury procesu i od procesu jako takiego. Infrastruktura procesu jest dostępna stale, co najwyżej się zużywa lub podlega wymianie i rozwojowi podczas kolejnych realizacji procesu. Więcej