Słownik

Zarządzanie turkusowe

Innowacyjny sposób zarządzania firmą, w którym nie ma hierarchii wewnętrznej. W przedsiębiorstwie o takim modelu zarządzania każdy ma przestrzeń do rozwoju, a jednocześnie jest odpowiedzialny za efekty działania i realizację celów firmy. Więcej

MAP

Analiza ról i odpowiedzialności (RACI cz. 2) [vol.10]

Macierz RACI pozwala na warsztatową, z zespołem uczestników i decydentów, analizę prawidłowości istniejących procesów. Po wykonaniu pierwszej wersji macierzy należy ją poddać analizie po kątem istniejących nieprawidłowości i możliwych optymalizacji. Więcej

MAP

Mapowanie ról i odpowiedzialności (RACI) [vol.9]

Ludzie — uczestnicy procesów — stanowią podstawowy zasób procesowy, bez którego realizacja większości procesów nie może się odbyć i który ma decydujące znaczenie dla skuteczności i efektywności procesów. Dla sprawności działania wskazane jest określenie, jacy uczestnicy powinni w danym procesie być obecni oraz za co odpowiadają.Więcej