Słownik

BPMN

BPMN (ang. Business Process Modeling and Notation) to modelowanie procesów biznesowych. Jest to system pozwalający modelować i udokumentować w graficznej formie procesy biznesowe niezależnie od specyfiki danej branży czy organizacji.

Więcej

MAP

Mapowanie ról i odpowiedzialności (RACI) [vol.9]

Ludzie — uczestnicy procesów — stanowią podstawowy zasób procesowy, bez którego realizacja większości procesów nie może się odbyć i który ma decydujące znaczenie dla skuteczności i efektywności procesów. Dla sprawności działania wskazane jest określenie, jacy uczestnicy powinni w danym procesie być obecni oraz za co odpowiadają.Więcej