Pytania do FAQ

FAQ

Co to jest organizacja horyzontalna?

Organizacją horyzontalną jest każde przedsiębiorstwo lub instytucja, które jest zarządzane w sposób procesowy. To znaczy taki, w którym każde działanie jest rozpisane na poszczególne procesy.

W czym zarządzanie firmą w sposób procesowy jest lepsze od zarządzania tradycyjnego, funkcjonalnego?

Dobrze opisane procesy w firmie pozwalają zarządzać nią w sposób bardziej efektywny. Procesy można w każdej chwili przeanalizować oraz zweryfikować. W tradycyjnym zarządzaniu nie ma takiej możliwości. Wszelkie działania przypisane są konkretnym działom, silosom. Dlatego też przepływ informacji w firmie jest utrudniony. A co za tym idzie, firma o skostniałej, tradycyjnej strukturze nie jest w stanie szybko i elastycznie reagować na coraz to nowe potrzeby rynku.

Czy moja firma jest organizacja horyzontalną?

Wiele firm w Polsce działa w oparciu o procesy, jednak często same nie potrafią tego określić. Różny jest także stopień dojrzałości procesowej – z badań* wynika, że tylko 45 proc. polskich przedsiębiorstw jest zaawansowanych procesowo (*badanie ARC Rynek i Opinie przeprowadzone na zlecenie Macrologic SA). Jeśli chcesz sprawdzić, w jaki sposób zarządzasz swoją firmą, wypełnisz nasz test.

Od czego zacząć wprowadzanie zarządzania procesowego?

Pierwszym krokiem jest określenie, jakie kluczowe procesy dzieją się w firmie, kto za nie odpowiada, w jakim czasie przebiegają i czy można w nich coś usprawnić.

Czy, żeby zarządzać procesowo w swojej firmie muszę mieć do tego specjalistyczny system IT?

Oprogramowania IT działające w oparciu o zarządzanie horyzontalne są bardzo pomocne w określaniu i opisywaniu procesów w firmie. Takie systemy pozwalają budować większą świadomość zachodzących procesów w przedsiębiorstwie i zwiększać stopień dojrzałości procesowej.

Czy system IT do zarządzania horyzontalnego jest drogi?

Obecnie największą przeszkodą dla wielu firm we wdrażaniu oprogramowania ułatwiającego opisywanie procesów i zarządzanie nimi jest ich cena. Powoduje to, że takie systemy są dostępne wyłącznie dla dużych korporacji. Średnie firmy, mimo, że bardziej elastyczne, przegrywają w zderzeniu z większą konkurencją, bo są mniej efektywne. Firma Macrologic, polski dostawca systemów IT postanowiła rozwiązać ten problem i wyjść naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP. Spółka jesienią wprowadzi na polski rynek system IT oparty na zarządzaniu procesami, który będzie dostępny dla wielu średnich przedsiębiorstw, których do tej pory nie było stać na poniesienie takiego wydatku.

Czy zarządzanie w sposób procesowy jest korzystne dla każdej firmy?

Tak, ponieważ w każdej firmie mamy do czynienia z procesami. Nie oznacza to jednak, że wszystkie trzeba rozpisywać i informatyzować. Jeśli firma jest mała i dopiero startuje może okazać się to zbyteczne.