28.07.2016

Czy Twoja firma zarządza procesami?

Czy wiesz, jak można sprawniej zarządzać biznesem? Czy wiesz, na czym polega zarządzanie horyzontalne? Czy Twoja firma wykorzystuje optymalny model zarządzania? Sprawdź to, wypełniając nasz test.

Osoby zarządzające w mojej firmie dysponują opisem procesów, które są dostępne w programie komputerowym/systemie informatycznym.

Osoby zarządzające w mojej firmie mogą w razie potrzeby modyfikować opis procesów w postaci graficznej w systemie informatycznym.

Osoby zarządzające w mojej firmie, na podstawie otrzymanych z programu zmodyfikowanych procesów, wprowadzają od razu usprawnienia w działaniach.

Osoby zarządzające w mojej firmie, dzięki informacji o przebiegu procesów dostarczanej także na swoje urządzenia mobilne, mogą efektywnie reagować na problemy pracowników w prawidłowym wykonywaniu czynności procesów biznesowych.

Pracownik w mojej firmie dysponuje dokumentacją, tj. instrukcjami dokonywania poszczególnych czynności, w tym często w postaci filmów. Dzięki temu samodzielnie uzyskuje niezbędne informacje do realizacji swoich zadań.

Pracownik w mojej firmie, dzięki systemowi alertów, jest w stanie na bieżąco planować pracę i reagować na zmieniającą się sytuację.