Nowoczesny biznes

Nowoczesny biznes

Polityka i procesy

Procesy dla sprawnego funkcjonowania potrzebują w wielu swoich krokach jasnych kryteriów decyzyjnych, określających ścieżkę dalszego postępowania. Umiejętne rozdzielenie tych kryteriów (polityk) od samej dokumentacji (mapy) procesu stanowić może istotny element poprawy efektywności systemu zarządzania firmą.
Więcej

Nowoczesny biznes

Projekt jako proces

Projekty są zazwyczaj przedstawiane jako przeciwstawny biegun do procesów. Tymczasem samo zarządzanie projektami jest na wskroś procesowe, a niejasności i kontrowersje najczęściej wynikają z niewłaściwej perspektywy patrzenia na obie rzeczywistości.Więcej