19.05.2017

Tam, gdzie spłaszcza się struktura, zmienia się rola HR

Wnioski z konferencji HR Tech Summit

O zmieniającej się roli HRu w firmie, ale też roli, jaką odgrywają narzędzia IT wspierające pracę tego działu, dyskutowano podczas zakończonego niedawno w Warszawie HR Tech Summit.

Po wysłuchaniu szeregu prelekcji podczas tegorocznego HR Tech Summit można wysnuć jeden, wspólny wniosek. Wymagania wobec HRowców stale rosną. Dziś nie wystarczy dobrze rozumieć procesy przebiegające wewnątrz działu kadr — np. związane z planowaniem i/lub rejestracją czasu pracy czy naliczaniem płac — aby odpowiednio wspierać organizację. Dziś dobry HRowiec musi posiadać umiejętność spojrzenia na organizację w sposób horyzontalny. Tylko wtedy może służyć zarządowi pomocą np. w zweryfikowaniu, czy w konkretnym dziale na pewno potrzebny jest dodatkowy pracownik, jak najlepiej zaplanować program szkoleniowy, aby każdy z pracowników dostał odpowiednie wsparcie, w jaki sposób zarządzić zmianą, by organizacja wyszła z niej silniejsza. Musi też umieć skorzystać i zaadaptować na potrzeby swoich celów narzędzia, które niegdyś kojarzone były jedynie z promocją sprzedaży lub marketingiem.

Bycie HR Business Partnerem w firmie to wyzwanie, bo osoba taka łączy w sobie rolę eksperta administracyjnego, przedstawiciela pracowników i osoby zarządzającej.

Postaw na zarządzanie procesowe i odpowiednie narzędzia IT, które cię wesprą…

Efektywnie działające zarządy firm traktują swoich HRowców jak partnerów biznesowych i takie też mają wobec nich wymagania — podkreślała podczas swojej prelekcji Monika Grabowska, dziś dyrektor sprzedaży Macrologic, a jeszcze niedawno HR Brand Manager w tej samej firmie. — HR powinien być traktowany jako business partner, bo to stąd często wychodzi inicjatywa dotycząca zmian niezbędnych do tego, by organizacja zaczęła lepiej funkcjonować. Dział personalny powinien dokonywać analizy organizacji poprzez dane i mieć możliwość sprawdzenia, czy pracownik realizuje swoje zadania na rzecz tej organizacji w sposób dla niej optymalny — podkreślała.

Zdaniem ekspertki Macrologic współczesne działy HR, by zyskać szerszą, procesową perspektywę, muszą mieć dostęp do narzędzi IT — np. procesowych systemów ERP — które odzwierciedlają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Muszą także nauczyć się, jak korzystać z informacji, które mogą w ten sposób uzyskać.

Bycie HR Business Partnerem w firmie to wyzwanie, bo osoba taka łączy w sobie rolę eksperta administracyjnego, przedstawiciela pracowników i osoby zarządzającej — tłumaczyła. Już samo to predestynuje HRowców do tego, by w firmie stać się ambasadorem zarządzania horyzontalnego — wszak sami je reprezentują.

…i (g)rywalizacje

Wymagania wobec HRowców stale rosną. Dziś nie wystarczy dobrze rozumieć procesy przebiegające wewnątrz działu kadr — np. związane z planowaniem i/lub rejestracją czasu pracy czy naliczaniem płac — aby odpowiednio wspierać organizację. Dziś dobry HRowiec musi posiadać umiejętność spojrzenia na organizację w sposób horyzontalny.

Podobnie, bo przez pryzmat stale poszerzających się kompetencji, myślą o HRowcach Małgorzata Tłuchowska oraz Marcin Zręda z Wolters Kluwer Polska. Podczas swojego wystąpienia wskazali oni na to, że współczesny HR chętnie sięga po rozwiązania wykorzystywane przez inne działy w firmie, np. po grywalizację.

Grywalizacja to nic innego jak motywowanie ludzi do aktywności poprzez zabawę i element rywalizacji. Dział HR Wolters Kluwer Polska postanowił wykorzystać ją do walki z pewnymi negatywnymi zjawiskami w swojej firmie, a mianowicie niskim poziomem zaangażowania, brakiem zainteresowania programami szkoleniowymi on-line czy niskim poziomem innowacji.

Zaproponowano stworzenie wewnętrznego programu motywacyjnego, opartego o grywalizację i platformę IT, na której pracownicy zbierali punkty za konkretne, pożądane aktywności. Punkty mogli zamieniać na nagrody rzeczowe. W rezultacie udało się odwrócić negatywne trendy i sprawić, że zaangażowanie pracowników wzrosło.

Jak podkreślali niemal wszyscy prelegenci, tempo zmian w HR jest bardzo szybkie. Firmy muszą stawiać czoła coraz to nowym wyzwaniom technologicznym i społecznych. Biorąc pod uwagę fakt, że zmiany przekraczają granice departamentów, HR powinien być traktowany horyzontalnie. Dlatego kluczowym wyzwaniem stojącym przed szefami działów personalnych jest wyjście poza tradycyjne „silosy” organizacji i dostarczenie pracownikom konkretnych rozwiązań i narzędzi wspierających osiąganie celów biznesowych.

Portal Organizacjahoryzontalna.pl był patronem medialnym wydarzenia.

redakcja@organizacjahoryzontalna.pl