Archiwa tagu: mapa procesów

Mapa procesów

Jest tworzona poprzez wyodrębnienie procesów i ważniejszych podprocesów. Podproces, to wydzielona część procesu, która ze względu na swój charakter oraz odrębność od innych części, może być traktowana jako odrębny, mniejszy proces.

Więcej