Ekspert radzi

Ekspert radzi

Zrób to sam, czyli o roli samodzielnej oceny stanu procesów

Jakiś czas temu w tekście „Czy procesy w firmie przebiegają prawidłowo? Odpowiedź możesz sobie wy-Qlikać” napisałem o wskaźnikach w procesach, że „dobór tych wskaźników wymaga ich praktycznej, często wielomiesięcznej weryfikacji i dostosowywania do firmowej rzeczywistości, a często i do specyficznego punktu widzenia odbiorcy”, a to zaś „oznacza konieczność wielokrotnego ich korygowania”. 

Więcej

Ekspert radzi

Proces a projekt

Proces i projekt — dwa słowa podobnie brzmiące, należące do nauki o zarządzaniu. Znaczeniowo są jednak istotnie różne. Także etymologicznie: pierwszy pochodzi od słowa „processus”, co oznacza przebieg, pochód, drugi od „proiectus” — wysunięty do przodu. I choć intuicyjnie te różnice wydają się oczywiste, to okazuje się, że intuicja jednak nas myli.

Więcej