Ekspert radzi

Ekspert radzi, Nowoczesny biznes

Polityka i procesy

Procesy dla sprawnego funkcjonowania potrzebują w wielu swoich krokach jasnych kryteriów decyzyjnych, określających ścieżkę dalszego postępowania. Umiejętne rozdzielenie tych kryteriów (polityk) od samej dokumentacji (mapy) procesu stanowić może istotny element poprawy efektywności systemu zarządzania firmą.
Więcej

Ekspert radzi, Nowoczesny biznes

Projekt jako proces

Projekty są zazwyczaj przedstawiane jako przeciwstawny biegun do procesów. Tymczasem samo zarządzanie projektami jest na wskroś procesowe, a niejasności i kontrowersje najczęściej wynikają z niewłaściwej perspektywy patrzenia na obie rzeczywistości.Więcej

Ekspert radzi, Nowoczesny biznes

Matura procesowa

Zarządzanie procesowe jest drogą, która podlega regułom analogicznym do reguł ścieżki edukacji człowieka. Istnieją na niej określone etapy, będące poziomami dojrzałości procesowej organizacji, których osiąganie nie jest natychmiastowe i wymaga zachowania właściwej kolejności. Przyśpieszanie rozwoju czy też omijanie etapów (chęć osiągnięcia doskonałości bez wcześniejszej pracy i przygotowania) jest zazwyczaj skazane na porażkę.

Więcej