Nowoczesny biznes

Nowoczesny biznes

Największa bariera wzrostu organizacji to jej silosowość

Zmiana modelu zarządczego przedsiębiorstwa to jeden z trendów, który według autorów raportu Deloitte Tech Trends będzie miał ogromny wpływ na kształt sektora IT w najbliższych latach. Zamiast tradycyjnej wertykalnej struktury podstawą organizacji będą wielofunkcyjne zespoły, które przełamują silosowość przedsiębiorstwa. Jak podkreślają eksperci, zmiany są nieuniknione, a niedostosowanie się do nich może negatywnie odbić się na efektywności firm.

Więcej

Nowoczesny biznes

Matura procesowa

Zarządzanie procesowe jest drogą, która podlega regułom analogicznym do reguł ścieżki edukacji człowieka. Istnieją na niej określone etapy, będące poziomami dojrzałości procesowej organizacji, których osiąganie nie jest natychmiastowe i wymaga zachowania właściwej kolejności. Przyśpieszanie rozwoju czy też omijanie etapów (chęć osiągnięcia doskonałości bez wcześniejszej pracy i przygotowania) jest zazwyczaj skazane na porażkę.

Więcej