MAP, czyli Mini Akademia Procesowa jest serią krótkich artykułów, prezentujących podstawową wiedzę na temat zarządzania procesowego oraz doskonalenia procesów biznesowych. Nie jest podręcznikiem ani instruktażem, ma natomiast ukierunkowywać P.T. Czytelnika do poszukiwań informacji i narzędzi szczegółowych, pomocnych w jego praktyce biznesowej. I — jak każde autorskie opracowanie pewnego zbioru wiedzy praktycznej — może być kontrowersyjne, wywoływać niezgodę, podlega dyskusji i dopuszcza inne punkty widzenia, rozumienia i interpretacji.

MAP

MAP

Struktura zewnętrzna procesu [vol.6]

Proces, jako z definicji przekształcający określone wejście w określone wyjście, wymaga identyfikacji i określenia tych wejść i wyjść. Są one odrębne od istniejącej i dostępnej infrastruktury procesu i od procesu jako takiego. Infrastruktura procesu jest dostępna stale, co najwyżej się zużywa lub podlega wymianie i rozwojowi podczas kolejnych realizacji procesu. Więcej

MAP

Poziomy dojrzałości procesowej [vol.5]

Każda organizacja poprzez rozwój i uczenie się zwiększa swoje możliwości skutecznego spełniania wymogów klienta, a więc dostarczania produktów coraz lepszej jakości. Poziom tych możliwości można określić poprzez umieszczenie na skali dojrzałości procesowej. Zazwyczaj jest spotykana skala pięcio-stopniowa, od poziomu początkowego, chaotycznego, aż do najwyższego.Więcej

MAP

Poziomy logiczne procesów [vol.4]

O procesach można mówić z poziomu różnych perspektyw. Poziom ten określa szczegółowość podejścia i powinien zależeć od konkretnej potrzeby: zbytnia drobiazgowość może uniemożliwić spojrzenie całościowe, zaś patrzenie zbyt ogólne nie będzie miało przełożenia na praktykę biznesową.Więcej

MAP

Typologia procesów [vol.3]

Identyfikacja, a następnie analiza, implementacja i modelowanie procesów wymagają pewnej systematyzacji ich przedmiotu. Systematyzacja ta ułatwia poruszanie się i zrozumienie poszczególnych procesów, ich priorytetyzację i weryfikację kompletności.

Więcej