MAP, czyli Mini Akademia Procesowa jest serią krótkich artykułów, prezentujących podstawową wiedzę na temat zarządzania procesowego oraz doskonalenia procesów biznesowych. Nie jest podręcznikiem ani instruktażem, ma natomiast ukierunkowywać P.T. Czytelnika do poszukiwań informacji i narzędzi szczegółowych, pomocnych w jego praktyce biznesowej. I — jak każde autorskie opracowanie pewnego zbioru wiedzy praktycznej — może być kontrowersyjne, wywoływać niezgodę, podlega dyskusji i dopuszcza inne punkty widzenia, rozumienia i interpretacji.

MAP

MAP

Projekt a proces [vol.2]

PROJEKT, według uznanych standardów Zarządzania Projektami, to tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego (wg PRINCE2) lub tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi bądź osiągnięcia unikatowego rezultatu (wg PMBoK). Więcej

MAP

Pojęcie procesu [vol.1]

PROCES w rozumieniu praktyki biznesowej stanowi zbiór powiązanych działań i zasobów, przekształcający stan początkowy (WEJŚCIE) w stan końcowy (WYJŚCIE).
Więcej