Zarządzanie procesami

Ogólne określenie szerokiej gamy narzędzi dotyczących procesowego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwalają one na gromadzenie i wykorzystanie informacji o tym „jak” należy wykonywać określone prace i zadania, aby sprawnie i efektywnie realizować zakładane cele.

Zarządzanie procesami polega na maksymalnym wykorzystaniu elementów dających wartość dodaną i zminimalizowaniu udziału elementów nieefektywnych. W praktyce oznacza to dążenie do stworzenia takiej struktury organizacyjnej, która byłaby maksymalnie nastawiona na tworzenie wartości dodanej całego systemu organizacyjnego, a więc i jego poszczególnych części.