02.10.2016

Macrologic Merit, czyli nowa perspektywa zarządzania

Na rynek wchodzi pierwszy polski procesowy system ERP. Dzięki niemu przedsiębiorstwa będą mogły w prosty sposób przekładać decyzje biznesowe na sposób działania firmy. Co ważne, system jest całkowicie dostosowany do wymogów polskiej gospodarki oraz obowiązujących przepisów prawnych.

Macrologic Merit to innowacyjne podejście do sposobu zarządzania średnim i dużym przedsiębiorstwem.  W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów ERP, które pomagają sprawnie realizować zadania w pionowych komórkach organizacyjnych, nowe rozwiązanie wesprze przedsiębiorstwa działające w sposób horyzontalny i pozwoli im kompleksowo zarządzać zachodzącymi w nich procesami.

Tworząc Macrologic Merit, mieliśmy na celu jeszcze większe wsparcie naszych klientów w ich rozwoju. W efekcie tego dzisiaj nie ma lepszego rozwiązania na rynku pod względem merytorycznym niż Macrologic Merit. Bo już w swoim DNA odpowiada polskiemu systemowi gospodarczemu oraz jest zgodny z naszymi przepisami prawa — tłumaczy prezes Macrologic SA, Barbara Skrzecz-Mozdyniewicz. I dodaje: — Nie ma na rynku drugiego takiego produktu, który pozwala zarządzać organizacją w sposób procesowy i którego jednocześnie nie trzeba dostosowywać do specyfiki naszego prawa. Od dzisiaj polskie przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać i być coraz bardziej konkurencyjne, mogą skorzystać z proponowanego przez nas pierwszego polskiego procesowego ERP.

System, dzięki któremu zobaczysz swoją firmę z lotu ptaka

W Macrologic Merit każdy z procesów dzięki modelerowi można w łatwy sposób przemodelować. W ten sposób przebieg procesu w systemie może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Macrologic Merit ma umożliwić przedsiębiorcom spojrzenie na całość organizacji, a nie jedynie na poszczególne działy firmy. System działa horyzontalnie czyli równolegle do realizowanych czynności, integrując wszystkie role i działy w firmie.

Stworzyliśmy pierwszy polski system ERP oparty na zarządzaniu procesami. Dzięki niemu wspólnie z klientami możemy popatrzeć na nasze organizacje z innej perspektywy. A ta perspektywa daje nam nowe możliwości w zarządzaniu przedsiębiorstwem — mówi Jarosław Witwicki, członek zarządu i dyrektor ds. sprzedaży w Macrologic SA. I podkreśla: — Nazwa Macrologic Merit odnosi się do faktu, że dla naszych klientów ważna jest istota problemu — czyli meritum — który nasz system pozwala rozwiązywać. A jednocześnie nazwa ta podkreśla, że nasze rozwiązanie niesie dla klienta wartość.

Macrologic Merit  zawiera bogaty pakiet —  blisko 200 — predefiniowanych procesów, dotyczących np. produkcji, zamówień czy księgowości. To pozwala na szybie uruchomienie i wdrożenie systemu w przedsiębiorstwie. Nie oznacza jednak, że firmy będą musiały w sposób rygorystyczny przystosowywać się do gotowych szablonów. Bo każdy z procesów, nawet w trakcie pracy systemu — co jest dużym atutem Macrologic Merit — dzięki modelerowi można w łatwy sposób przemodelować. W ten sposób przebieg procesu w systemie może być dostosowywany do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Macrologic Merit w praktyce

Pulpit — to on jest centrum dowodzenia w systemie. Inaczej niż w tradycyjnych rozwiązaniach ERP, w Macrologic Merit mamy do czynienia z jedną aplikacją, a nie zestawem modułów. Każdy z użytkowników ma swój własny spersonalizowany pulpit, z którego ma dostęp do tych funkcji, które wynikają z jego roli w procesach organizacji. — Dzięki temu może on efektywnie wykonywać swoje zadania bez konieczności poszukiwania różnych funkcji systemu. Każdy pracownik widzi też, jakie zadania, wynikające z wcześniej uruchomionych procesów przebiegających aktualnie w firmie, ma do zrealizowania — tłumaczy Jarosław Witwicki. Z pulpitu można też w łatwy sposób uruchomić nowy proces i zapoznać się z jego przebiegiem.

W praktyce wygląda to tak: pracownik widzi na liście, jakie zadanie ma aktualnie realizować. Po wybraniu zadania z listy aplikacja prowadzi go niemal za rękę przy wprowadzaniu danych lub wykonywaniu innych operacji systemu. Ma on również dostęp do podglądu całego procesu. Widzi, jakie konkretnie zadania aktualnie realizuje oraz kto był odpowiedzialny za poprzednie czynności w procesie. Również adaptacja nowego pracownika albo wprowadzenie obecnego do nowych obowiązków jest łatwiejsze i mniej kosztowne.

Koszty utrzymania Macrologic Merit są nieporównywalnie mniejsze od kosztów zagranicznych systemów. System został tak skonstruowany, by osoba bez wiedzy informatycznej mogła samodzielnie zmieniać procesy. 

Pracownicy wsparci systemem Macrologic Merit sprawnie funkcjonują na styku różnych działów i zespołów. Proces przebiega bowiem w całej organizacji niezależnie od działów, co poprawia komunikację oraz świadomość swojej roli w firmie. Dodatkowo pracownik dysponuje wyczerpującą dokumentacją z instrukcjami dokonywania poszczególnych czynności, także w postaci filmów. To umożliwia samodzielnie uzyskiwanie niezbędnych informacje do realizacji zadań.

Z kolei wykorzystanie mierników i graficzna analiza pomagają kontrolować przebieg procesu i eliminować tzw. wąskie gardła, które powodują opóźnienia. Analiza procesów to niewątpliwie cenne źródło informacji dla zarządzających i właścicieli procesów.

Macrologic Merit posiada jeszcze jedną zaletę. Koszty utrzymania systemu są nieporównywalnie mniejsze od kosztów zagranicznych systemów. Dlaczego? Bo zagraniczne systemy są na tyle skomplikowane, że muszą być obsługiwane przez specjalistów. Macrologic Merit natomiast został tak skonstruowany, by osoba bez wiedzy informatycznej, a jedynie po wcześniejszym przeszkoleniu, mogła samodzielnie modelować i zmieniać procesy. A to oznacza spore oszczędności.

Materiał partnera — Macrologic SA