11.07.2017

Rekrutacja i onboarding najważniejsze dla HR, jednak ciągle wiele firm ich nie mierzy

Menadżerowie HR za swoje najważniejsze wyzwanie uważają rekrutację oraz onboarding — jako bardzo ważne i ważne uznaje te procesy odpowiednio aż 96 proc. i 90 proc. badanych. Mimo to wciąż jeszcze wiele firm nie mierzy efektywności tych działań. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Antal na zlecenie Macrologic.

Procesy HR przekładają się bezpośrednio na jakość i efektywność działania organizacji, przez co coraz częściej są uznawane jako kluczowe dla firm. Coraz częściej też firmy postrzegają rolę HR jako inicjatora zmian i kreatora nowych kierunków. Do tego jednak HR-owcy muszą dysponować odpowiednimi danymi, które właściwie przetworzone dają wiedzę użyteczną dla wielu decyzji biznesowych.

Co czwarta firma nie mierzy kluczowych procesów HR

Mimo tego, iż procesy HR zyskują na znaczeniu, to wciąż jeszcze wiele firm nie wykorzystuje ich potencjału. Z badania „Procesy HR w firmach w Polsce”, zrealizowanego przez Antal Market Research na zlecenie Macrologic, wynika, że na osiem wybranych kluczowych procesów, będących przedmiotem zainteresowania HR, średnio aż co czwarta firma nie mierzy żadnego z tych obszarów. Warte uwagi jest również to, że w co trzeciej firmie procesy te ocenione zostały jako takie, które wymagają poprawy i usprawnienia. To dość niepokojące wnioski, które wskazują na słabość w określaniu zarówno warunków, których realizacja jest konieczna do poprawy efektywności tych procesów, jak i niezbędnych do tego nakładów.

Opracowane na podstawie raportu „Procesy HR w firmach w Polsce”, Antal i Macrologic, 2017

Najważniejsza rekrutacja i onboarding

Z raportu wynika, że szefowie działu zarządzania zasobami ludzkimi za kluczowe obszary HR uznają proces rekrutacji pracowników (96 proc. ankietowanych) oraz adaptacji osób nowozatrudnionych (90 proc. badanych). Co ciekawe, jednocześnie aż 35 proc. zarządzających działami HR uważa czas trwania procesu rekrutacji za zbyt długi, a 18 proc. w ogóle nie mierzy tego parametru, a tym samym nie zdaje sobie sprawy z tego, jaki może mieć on wpływ na organizację. Poza tym należy pamiętać, że im krótszy czas rekrutacji, tym mniejsze negatywne skutki wakatu dla działań operacyjnych. Optymistyczny jest tu jednak fakt, że blisko połowa ankietowanych (48 proc.) ocenia przebieg procesów rekrutacyjnych jako optymalny.

Źródło: Raport „Procesy HR w firmach w Polsce”, Antal i Macrologic, 2017

Nieco lepiej prezentują się te wartości w odniesieniu do adaptacji nowych pracowników. Tu aż 60 proc. menadżerów HR jest zadowolonych z tego, jak proces ten jest realizowanych w ich przedsiębiorstwach. Co prawda aż 34 proc. firm nie mierzy efektywności tego procesu, ale już tylko 6 proc. uważa, że wymaga on usprawnienia w ich organizacjach. Tymczasem szybsze i pełniejsze wdrożenie nowego pracownika do organizacji oznacza, iż firma szybciej zacznie uzyskiwać korzyści z tytułu jego pozyskania.

Źródło: Raport „Procesy HR w firmach w Polsce”, Antal i Macrologic, 2017

Dobrej jakości dane i rzetelne analizy

Posiadanie wystarczającej ilości informacji i danych z obszaru, który firma chce usprawniać jest wymogiem optymalizacji działania w tym obszarze. — Pozyskanie dobrych jakościowo danych, które umożliwią rzetelne analizy, jest pierwszym krokiem do planowania skutecznych projektów podnoszących efektywność organizacji — zaznacza Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA.

Z raportu wynika, że polskie przedsiębiorstwa najczęściej prowadzą pomiary w zakresie ocen okresowych (92 proc. ankietowanych) rekrutacji pracowników (82 proc.) i zarządzania przez cele (82 proc.) Najmniej firm monitoruje natomiast zarządzanie czasem pracy (60 proc.) oraz efektywność szkoleń (64 proc.).

— Wyniki badania pokazują nieco paradoksalną sytuację, w której młodsze obszary HR są mierzone częściej niż te, które utarły się jako tradycyjne zadania działów zarządzania zasobami ludzkimi, jak szkolenia czy wdrożenie nowo zatrudnionych osób — zauważa Agnieszka Wójcik, menedżer Antal Market Research. — Może to wynikać z faktu, że dziedziny takie jak zarządzanie talentami czy systemy ocen okresowych od początku zaczęto rozwijać w silnej współpracy z działami biznesowymi. Natomiast obszary traktowane jako domena HR podlegały i nadal podlegają ocenie bardziej jakościowej niż ilościowej — dodaje Agnieszka Wójcik.

Mierz procesy i zwiększaj efektywność organizacji

Obecnie działy HR stoją przed dużą szansą — mogą stać się one realnym partnerem dla biznesu w swoich przedsiębiorstwach. Istotnym ułatwieniem może tu być dla nich wdrożenie podejścia procesowego wspartego nowoczesnymi narzędziami IT.

W odniesieniu do zaawansowania w pomiarach procesów HR szczególnie wyraźnie widać przewagę firm zarządzanych procesowo — które wspierają się w obsłudze i mierzeniu efektywności tych procesów odpowiednimi narzędziami informatycznymi — nad tymi, które nie mają zdefiniowanych procesów i nie mierzą ich. — Dla osoby zarządzającej zastosowanie modelu procesowego oznacza, że w każdym momencie ma ona dostęp do informacji o tym, co aktualnie dzieje się w przedsiębiorstwie, kto odpowiada za dany proces, na jakim jest on etapie, gdzie są ewentualne trudności w jego realizacji — mówi Anna Andraszek.

Według ekspertki Macrologic obecnie działy HR stoją przed dużą szansą — mogą stać się one realnym partnerem dla biznesu w swoich przedsiębiorstwach. Istotnym ułatwieniem może tu być dla nich wdrożenie podejścia procesowego wspartego nowoczesnymi narzędziami IT. — Jako producent i dostawca procesowego systemu ERP spotykamy wiele organizacji, które decydują się na wdrożenie nowego modelu zarządzania i zmieniają postrzeganie procesów HRowych, kojarzonych do tej pory z „miękkimi” i często trudnymi do określenia parametrami. Stosując podejście procesowe, określając twarde mierniki biznesowe dla działań HRowych i wspierając się procesowym systemem IT w tym obszarze, możemy budować wzajemnie korzystną relację pomiędzy HRem a biznesem — podsumowuje Anna Andraszek.

Pełne opracowanie i wnioski z badania zrealizowanego przez Antal i Macrologic „Procesy HR w firmach w Polsce” dostępne są TU.

Czytaj też: Dobry HR Business Partner na wagę złota

 

Materiał partnera — Macrologic SA