MAP
12.07.2017

Projekt a proces [vol.2]

PROJEKT, według uznanych standardów Zarządzania Projektami, to tymczasowa organizacja powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego uzasadnienia biznesowego (wg PRINCE2) lub tymczasowa działalność podejmowana w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia unikatowej usługi bądź osiągnięcia unikatowego rezultatu (wg PMBoK). 

Projekt stanowi więc swoistą mini-firmę „celową”, powołaną wewnątrz organizacji dla osiągnięcia konkretnego, specyficznego rezultatu.

 • Główne cechy projektu to:
  • tymczasowość (ma określony POCZĄTEK i określony KONIEC),
  • dobiega końca, gdy osiągnie swoje CELE lub zostanie przerwany,
  • w jego wyniku powstaje unikalny PRODUKT (wyrób, usługa lub rezultat),
  • jest ZŁOŻONY i składa się z powiązanych ze sobą ZADAŃ,
  • jego realizacja wymaga zaangażowania ZESPOŁU (więcej niż jednej osoby),
  • jego realizację cechuje dużo większa NIEPEWNOŚĆ niż zwykłą działalność biznesową.
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy PROJEKTEM i PROCESEM:

 • Polskie słowo „projekt” ma dwojakie znaczenie:
  • techniczne [odpowiadające angielskim słowom: „design” lub „draft”] — efekt pracy konstruktora, projektanta, twórcy, autora (projekt domu, projekt umowy) ,
  • zarządcze [od słów „project”, „project management”] — jednorazowe przedsięwzięcie, zarządzanie projektem.

Brak rozróżnienia w tłumaczeniu często powoduje nieporozumienia i próby stosowania narzędzi projektowych (z zakresu zarządzania projektami) do powtarzalnych działań opracowywania projektów nowych produktów, dokumentacji, które powinny być traktowane jako procesy.

 • Zarządzanie projektami, samo w sobie, w oderwaniu od przedmiotu projektu, jest procesem. W powtarzalny sposób zamienia wejście do niego (ideę projektu) w wyjście (produkt końcowy, realizację celu projektu), na drodze takich samych, co do ogólnej zasady, kroków (planowanie i organizacja, kolejne etapy realizacji projektu, zamykanie projektu), angażując takie same podmioty uczestniczące (komitet sterujący ze sponsorem, kierownikpProjektu, zespół projektowy, wsparcie projektu).
 • Z drugiej strony, opracowanie i wdrożenie (uruchomienie) nowego lub istotnie zmienionego procesu może odbywać się na drodze zarządzania projektem zmiany organizacyjnej.
 • Procesy i projekty stanowią dwa rodzaje działalności organizacji: stały i tymczasowy. Oba przebiegają z natury w poprzek struktur organizacyjnych: wykorzystują zasoby różnych, współdziałających ze sobą, komórek organizacyjnych, natomiast wymagają (dla efektywnego zarządzania) użycia różnych narzędzi.

Oprócz nich istnieją w każdej organizacji działania inne, drobne, które z jednej strony są zbyt mało powtarzalne, by traktować je jako procesy, a z drugiej są zbyt małe, by stosować dla nich mechanizmy zarządzania projektami. Określenie granic dla tych trzech grup należy do organizacji, natomiast brak takiego określenia powoduje zazwyczaj rozrastanie się działań „innych”, stanowiących swoistą niezarządzaną (lub trudno zarządzaną) strefę działań.

Chcesz skomentować, podyskutować lub nawiązać kontakt z autorem? Napisz: andrzej.bogusz@abconsult.pl

Czytaj też: Pojęcie procesu oraz inne artykuły z cyklu MAP

 

 

dr Andrzej Bogusz 

Manager i konsultant z szerokim doświadczeniem (bankowość, informatyka, konsulting). Ekspert z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzania ryzykiem. Szef projektów zmian organizacyjnych i projektów informatycznych. Właściciel firmy AB CONSULT, zajmującej się doradztwem operacyjnym i strategicznym.