01.10.2017

Podejście procesowe pozwala pracownikowi lepiej zrozumieć swoją rolę w organizacji

Z Anną Andraszek, dyrektorem ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic, rozmawiamy o korzyściach dla kadry zarządzającej oraz pracowników, płynących z zastosowania procesowego modelu zarządzania w firmie.

Czy fakt, że firma posiada kompetentnych i doświadczonych pracowników oraz sprawnie działający system informatyczny wspomagający zarządzanie, to gwarancja dobrego funkcjonowania firmy? Według Anny Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA, niekoniecznie. Warto bowiem zadbać, aby pracownicy ci — i to na różnych poziomach organizacji — rozumieli cel wykonywanych przez siebie zadań.

Ważne jest nie tylko to, jak realizujemy dane czynności, ale także, dlaczego je realizujemy i uświadomienie tego pracownikom — wyjaśnia Anna Andraszek.

A takie właśnie wsparcie w skutecznym planowaniu i organizowaniu pracy w przedsiębiorstwie można uzyskać poprzez wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania i systemu ERP opartego na procesowości.

— To dzięki niemu [procesowemu podejściu] pracownik może zobaczyć wszystkie elementy procesu biznesowego, a także swoją rolę w organizacji — tłumaczy ekspertka. I dodaje: — Podejście procesowe daje pracownikowi możliwość szerszego spojrzenia na przedsiębiorstwo jako całość. Widząc cały proces, pracownik łatwiej może zrozumieć, dlaczego musi wykonać określone czynności w określonej sekwencji i w ściśle określonym czasie. To ważne, bo przecież jesteśmy umówieni z klientem na dostarczenie pewnej wartości w wyznaczonym terminie.

Ekspertka dodaje, że umożliwienie pracownikom wglądu w przebieg całego procesu zwiększa ich motywację, bo zaczynają oni postrzegać to, co robią, jako sensowne i potrzebne organizacji.

Jak przekonuje Anna Andraszek, istotne jest też to, by organizacje o procesowym modelu zarządzania posiadały system ERP oparty o ideę procesowości, bo takie narzędzia w pełni i we właściwy sposób odzwierciedlają przebiegające procesy.

— Procesowy system wspierający zarządzanie firmą pozwoli na to, aby pracownik na każdym etapie realizacji swoich zadań w organizacji wiedział dokładnie, jaka jest jego rola w procesie dostarczania produktu finalnego klientowi — podsumowuje ekspertka Macrologic.

Czytaj i oglądaj też: Firma to żywy organizm — procesy w niej przebiegające stale ewoluują