28.08.2017

Firma to żywy organizm — procesy w niej przebiegające stale ewoluują

Z Anną Andraszek, dyrektorem ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA,  rozmawiamy o czynnikach warunkujących potrzebę zmian w sposobie zarządzania.


— Firma to żywy organizm, na który stale oddziałują różnego rodzaju siły — wewnętrzne i zewnętrzne — popychając ją do ciągłych zmian — tłumaczy w rozmowie z organizacjahoryzontalna.pl Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic SA. Zachęca też do ciągłego monitorowania procesów, jakie zachodzą w organizacji, bo nie są one stałe. Wpływ na nie mają nie tylko czynniki związane ze zmianami w prawie czy działalnością konkurentów, ale także zmiana demografii struktury pracowniczej czy pojawienie się nowych technologii.

— Te siły wewnętrzne, związane np. z przepływem pracowników — pracownicy odchodzą od nas z firmy, przychodzą do nas nowi, zmienia się struktura kompetencji i struktura wiekowa — wymuszają zmiany w stylu zarządzania. Podobnie działają tu siły zewnętrzne, takie jak rynek, konkurencja czy zmieniające się przepisy prawa, które również wymagają dostosowania pewnych rzeczy w firmie do tego, aby działać inaczej — przekonuje Anna Andraszek, jednocześnie podkreślając potrzebę dopasowania się do tych zmian — także w zakresie wykorzystywanych w firmie nowych technologii. 

— Jest jeszcze jeden ważny aspekt przy wdrażaniu tego rodzaju zmian, a mianowicie: czas; czyli jak szybko nasza firma jest w stanie przemyśleć, przygotować i wdrożyć zmianę w organizacji. Czasami to właśnie czas jest głównym czynnikiem decydującym o sukcesie zmiany — wyjaśnia ekspertka Macrologic.

Projektując nasz system ERP — Macrologic Merit, który oparty jest na idei procesowości, skupiliśmy się na tym, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom menadżerów, którzy na co dzień mają w swoich firmach do czynienia z wprowadzaniem różnego rodzaju zmian. Umożliwiamy im bardzo łatwy wgląd w obszary, za które odpowiadają oraz szybki sposób na to, aby zmienić przebieg procesów i wdrożyć taką zmianę w swojej organizacji. Niezwykle ważne jest również to, że w konsekwencji takiej zmiany pracownik od razu zna swoją nową rolę w organizacji — podsumowuje Anna Andraszek.

Czytaj też: HR jako prekursor zmian w organizacji