03.04.2017

„Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego poprawić”

Wnioski z konferencji Big Data Summit

Żyjemy w czasach, w których każdego dnia jesteśmy zalewani ogromną ilością danych, płynących z różnych źródeł. Dlatego dla zarządów i właścicieli firm większym wyzwaniem jest sprawne zarządzanie informacjami niż ich pozyskiwanie. Jak sprostać temu wyzwaniu, a jednocześnie sprawić, żeby dane były czytelne, praktyczne i dostępne w jednym miejscu? Na to pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji Big Data Summit.

„Jeśli nie możesz tego zmierzyć, nie możesz tego poprawić” — tak jeden z uczestników konferencji podkreślał rolę twardych danych, powołując się na myśl Petera Druckera, austriackiego eksperta ds. zarządzania oraz badacza procesów zachodzących w organizacji. No właśnie! Jak możemy sprawnie zarządzać zbiorami danych, nie mając odpowiedniego narzędzia analitycznego?

Business Intelligence — fakty i mity

Do zintegrowania nawet ogromnej ilości danych niezbędne jest z jednej strony wykorzystanie narzędzia analitycznego (BI), a z drugiej chęć spojrzenia na organizację z szerszej perspektywy, tak aby dane odczytywać w określonym kontekście.  

Z badania firmy Intel z 2016 roku wynika, że 25 proc. przedsiębiorstw w Europie wdrożyło rozwiązania BI (ang. Business Intelligence). W Polsce odsetek ten wynosi zaledwie 18 proc. firm. Dlaczego? Być może winy upatrywać należy w rozlicznych mitach, jakie wciąż pokutują wśród przedsiębiorców.

Pierwszy z nich dotyczy traktowania wdrożenia narzędzia analitycznego przez osoby zarządzające jako kosztu a nie inwestycji w rozwój przedsiębiorstwa. Kolejnym mitem jest przekonanie, ze organizacja nie potrzebuje wsparcia informatycznego, ponieważ ma już na pokładzie ludzi z pasją i zacięciem do analityki. To również jest błędne przekonanie, ponieważ nawet najlepsi specjaliści nie są w stanie ogarnąć ogromu danych, jakie każdego dnia spływają z różnych źródeł. Jeszcze inny mit to pogląd, że nie jest ważne, w jakich systemach, formatach i plikach firma gromadzi dane — grunt, że widzi je wszystkie. Widzieć a właściwie odczytywać — to jednak dwie różne sprawy. Kolejny mit mówi o tym, że z powodu ograniczonego budżetu mniejszych firm nie będzie stać na takie rozwiązanie. Nie jest to oczywiście prawdą. Narzędzia analityczna typu BI są użyteczne dla wszystkich przedsiębiorstw, które pracują z danymi i chcą nimi sprawnie zarządzać, a wśród tych narzędzi można znaleźć takie, które cenowo są dopasowane do mniejszych organizacji.

Podczas swojej prezentacji Andrzej Czechowski, CIO w firmie Samsung odpowiedzialny za obszar analityki danych i IT, wskazał na wyzwanie, przed jakim stanęła jego organizacja. Project managerowie i zarząd potrzebowali mobilnej, bezpiecznej i skondensowanej informacji zarządczej, zgromadzonej w jednym miejscu. Problem, z którym musiał poradzić sobie CIO, polegał na tym, że dane te były zaszyte w wielu systemach, m.in. w systemach ERP, danych badawczych, Excelach i wielu innych. Celem projektu było uzyskanie możliwości ich szybkiej, regularnej i precyzyjnej weryfikacji oraz stworzenia interaktywnej i wizualnej platformy self-BI dla zainteresowanych.

Uporządkowanie i zebranie danych to podstawa

Jednym z rozwiązań, na jakim oparł się Czechowski był Qlik, który umożliwia pobieranie danych pochodzących z różnych źródeł, porządkuje je, a następnie wizualizuje za pomocą prostych i przejrzystych wykresów. To właśnie z nich z łatwością można wyciągnąć potrzebne informacje, a na ich podstawie wysnuć konkretne wnioski. To inteligentne narzędzie dostarcza twardych danych, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji biznesowej. Po przeprowadzeniu integracji danych przy pomocy Qlika menadżerowie uzyskują zindywidualizowane wykresy z interesującymi ich danymi, którymi wspierają się w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jakie rezultaty przyniósł projekt? W wyniku integracji danych firma uzyskała możliwość procesowania aż 2,2 milionów danych dziennie z dokładnością na poziomie 97 proc. Dane były integrowane z aż 78 źródeł (pliki, raporty, systemy etc.) dla 4668 SKUs produktów Samsunga z obszaru telekomunikacji mobilnej, AGD i RTV.

Case study firmy Samsung

Fot. Case study firmy Samsung, bazujący na analizie danych z programu Qlik

 

Efektem wdrożenia była jedna spójna i przejrzysta graficznie platforma analityczna dla wszystkich odbiorców. Codziennie monitorowano predefiniowane wskaźniki biznesowe, przeprowadzano drill-down (funkcja analizowania danych pozwalająca na przechodzenie od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych), stworzono też dedykowane pulpity dla kluczowych obszarów. Kolejnym efektem była trwająca zaledwie 4 miesiące implementacja nowego rozwiązania, a także automatyzacja raportowania oraz popularyzacja platformy analitycznej wśród pracowników

Horyzontalna analityka danych kluczem do sukcesu firmy

Przykład Samsunga świetnie pokazuje, że można zintegrować nawet ogromną ilość danych. Jednak niezbędne jest do tego z jednej strony wykorzystanie narzędzia analitycznego (BI), a z drugiej chęć spojrzenia na organizację z szerszej perspektywy, tak aby dane odczytywać w określonym kontekście.

Podczas konferencji zwrócono uwagę na właściwe podejście do KPI (ang. Key Performacne Indicators), czyli kluczowych wskaźników efektywności. Analityk, interpretując KPI, musi spojrzeć na szerszą perspektywę rynkową, a to dlatego, że kluczowe wskaźniki efektywności bez wzięcia pod uwagę trendów rynkowych mogą okazać się bardzo mylące.

Według prelegentów Big Data Summit kluczowe dla powodzenia projektów BI jest też to, aby proces integracji danych był zaplanowany i przebiegał horyzontalnie przez całą organizację.  Jego etapy to m.in.: identyfikacja krytycznych danych i ich kluczowych źródeł; zrozumienie i identyfikacja potrzeb biznesowych, czyli koncentracja na kluczowych obszarach; stworzenie map procesów; zbudowanie zespołu fachowców ds. przetwarzania informacji; wprowadzenie skutecznych narzędzi integracji i przetwarzania danych, np. standardów danych. Konieczne jest też posiadanie odpowiedniego narzędzia do monitorowania zasobów informacji i platformy informatycznej pozwalającej na automatyzację przetwarzania danych.

Uczestnicy konferencji Big Data Summit podkreślali też, że należy pamiętać o promowaniu koncepcji dbałości o jakość danych w całej organizacji. Taka koncepcja z pewnością ułatwi skuteczne wykorzystanie danych oraz da szansę na znaczące zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa. A ta jest niezbędna do stania się liderem rynku.

redakcja@organizacjahoryzontalna.pl