Dojrzałość procesowa

Zdolność organizacji jako całości do budowy oraz usprawniania produktów i usług. Firmy dojrzałe procesowo posiadają zdefiniowane i rozpisane poszczególne procesy, potrafią je kontrolować oraz mierzyć ich efektywność. Tym samym prace związane z projektowaniem procesów są planowane, a same procesy monitorowane i usprawniane także przy użyciu kontrolowanych eksperymentów i analizy relacji kosztu do osiągniętego efektu. Istnieje obiektywna, ilościowa baza do oceny jakości produktów, usług i działania. Podział ról i odpowiedzialności jest jasno zdefiniowany w ramach organizacji oraz poszczególnych projektów.