BPMN

BPMN (ang. Business Process Modeling and Notation) to modelowanie procesów biznesowych. Jest to system pozwalający modelować i udokumentować w graficznej formie procesy biznesowe niezależnie od specyfiki danej branży czy organizacji.

BPMN umożliwia bardzo efektywną analizę nie tylko opisanych w firmie czynności, ale również tzw. wąskich gardeł oraz wykorzystania zasobów i dynamicznej relacji pomiędzy innymi procesami. BPMN jest metodą uniwersalną. Nadaje się zarówno do opisu procesu biznesowego zachodzącego w organizacji samorządowej, jak i produkcyjnej.

 

Źródło: Wikipedia