Analiza procesów

To narzędzie do osiągnięcia wyższej efektywności, np. przedsiębiorstwa. Pod tym określeniem kryją się działania firmy, które decydują o wynikach jej działalności i wpływają na kształtowanie takich charakterystycznych parametrów, jak czas realizacji przedsięwzięć i koszty.

Analiza procesów wymaga zbudowania modelu procesu biznesowego będącego opisem funkcjonowania procesu i przedmiotem dalszej analizy. Model odwzorowuje proces z uwzględnieniem przekształcenia potrzeby w jej zaspokojenie z wykorzystaniem określonych zasobów (np. ludzie, sprzęt) i mechanizmów. Analiza znajduje coraz szersze zastosowanie w różnego typu organizacjach, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach administracji publicznej. Najczęściej wykorzystywana jest w orientowaniu nowych pracowników, organizacji pracy, ustalaniu ról i obowiązków, identyfikacji możliwości doskonalenia procesu oraz ustalaniu mierników osiągnięć.