22.08.2016

System ERP musi być bezpieczny i elastyczny

Integracja działów, monitoring procesów oraz dostęp do aktualnych informacji to kluczowe wyzwania dla nowoczesnej organizacji. Nieocenionym wsparciem okazują się do tego systemy ERP. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia dla Macrologic SA, aż 80 proc. użytkowników takich oprogramowań jest z nich zadowolona.

Celem badania było poznanie poziomu satysfakcji z pracy z systemem Macrologic ERP wśród osób, które na co dzień z niego korzystających — zarówno informatyków, jak i końcowych użytkowników systemu. Okazuje się, że 80 proc. informatyków i 81 proc. użytkowników końcowych zadowolonych jest z pracy z systemem Macrologic ERP (Xpertis).

Przedsiębiorcy wybierają system bezpieczny

Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia zapytał respondentów o to, jakie czynniki decydują o wyborze konkretnego oprogramowania ERP. Dla ok. 90 proc. ankietowanych informatyków najważniejsze znaczenie mają: bezpieczeństwo, możliwość dostosowania aplikacji do potrzeb firmy i integracji z innymi rozwiązaniami oraz intuicyjność obsługi przez użytkownika końcowego. Co ciekawe, rodzaj bazy danych wykorzystywanej przez oprogramowanie jest jednym z najrzadziej wskazywanych kryteriów przy wyborze systemu. Jeszcze mniejsze znaczenie mają wymagania sprzętowe potrzebne do wdrożenia systemu ERP. Uwagę zwraca też fakt, że jedynie 40 proc. badanych przy wyborze oprogramowania kieruje się ceną.

Za najważniejszy element zapewniającym bezpieczeństwo systemu jest według informatyków system uprawnień do funkcjonalności systemu (tę cechę wskazało 80 proc. badanych). Za ważne uznają też szyfrowanie połączeń i możliwość ustawienia siły hasła. Marka systemu prawie nie ma znaczenia w kontekście jego bezpieczeństwa.

Użytkownicy doceniają szybkość pracy z system

Użytkownicy systemu zapytani zostali o elementy oprogramowania, które są dla nich istotne w codziennej pracy z systemem. Za bardzo ważne i raczej ważne niemal wszyscy respondenci (ponad 90 proc.) uznali takie cechy jak: czas wyszukiwania informacji, łatwość kopiowania danych do innych aplikacji czy szybkość pracy z systemem.

Istotą systemów ERP powinna być ich prostota oraz jakość. I to doceniają właśnie użytkownicy Macrologic ERP (Xpertis). Jedynie 6 proc. z nich deklaruje, że często musiało prosić o fachową pomoc informatyka.

Dużą zaletą systemu ERP jest możliwość pracy zdalnej, przy zachowaniu jednakowego środowiska pracy niezależnie od miejsca, oraz łatwość kopiowania i eksportu danych. Dobrze obrazują to wyniki badań: dla 76 proc. informatyków i 70 proc. użytkowników możliwość pracy zdalnej ma znaczenie. Podobna liczba użytkowników systemu docenia też fakt, że dane te można bezproblemowo wykorzystywać również w innych aplikacjach.

Dzisiejsza rzeczywistość biznesowa jest bardzo wymagająca. Zmiany w otoczeniu biznesowym następują bardzo dynamicznie, skraca się cykl życia produktów. W takiej sytuacji użytkownicy systemów ERP coraz bardziej cenią sobie ergonomię pracy z oprogramowaniem. To pozwala im pracować szybciej, łatwiej i wydajniej. Dla organizacji przekłada się to także na większą elastyczność w dostosowywaniu się do zmian na rynku. Tę elastyczność firma może jeszcze bardziej zwiększyć poprzez zmianę tradycyjnego sposobu zarządzania na nowocześniejszy — procesowy. 

Materiał partnera — Macrologic SA