06.10.2016

Współdziałanie jest kluczem do skutecznego realizowania procesów

W firmach budowanych w oparciu o działy i pionową hierarchię rola szefa jest mocno ograniczona. Koncentruje się on na pracy swojego zespołu, bo z tego jest rozliczany. Z tej perspektywy patrzy też na firmę. Często nie ma wiedzy, co dzieje się w innych działach. W efekcie tego niejednokrotnie zdarza się tak, że poszczególne komórki zaczynają między sobą rywalizować. 

A to nie służy firmie. Dużo efektywniejszy okazuje się model horyzontalny organizacji — przekonuje Renata Łukasik, członek zarządu Macrologic SA, dyrektor ds. oprogramowania.

W przypadku organizacji horyzontalnej rola szefa jest zupełnie inna. Przy określaniu przebiegu procesów okazuje się, że wymagają one udziału więcej niż jednego zespołu, przechodzą przez kompetencje osób z różnych jednostek organizacyjnych. Dlatego współdziałanie jest kluczem do sukcesu, aby te procesy skutecznie realizować — mówi Renata Łukasik.

Współpraca ludzi przy poszczególnych procesach wpływa na lepszą komunikację oraz zrozumienie przez pracownika jego roli w firmie.

Jak podkreśla ekspert Macrologic, w organizacji horyzontalnej inna — w porównaniu do firmy opartej na silosach — staje się też rola szefa. Powinien być on mentorem i koordynatorem, a nie tylko osobą wydającą polecenia swoim podwładnym. — Szef musi zaakceptować to, że jego pracownicy będą brali udział w różnych procesach, w różnych rolach. Musi nauczyć się tego, by delegować uprawnienia oraz wspierać działania swoich pracowników w różnych procesach. A nie rywalizować i dbać tylko o swój interes jako szefa danej jednostki. Bo tutaj interes i skuteczność procesu powinna być powyżej interesów poszczególnych zespołów — tłumaczy Renata Łukasik.

Oglądaj też: Firmy muszą dopasować się do otoczenia >>>