MAP
18.08.2017

Poziomy logiczne procesów [vol.4]

O procesach można mówić z poziomu różnych perspektyw. Poziom ten określa szczegółowość podejścia i powinien zależeć od konkretnej potrzeby: zbytnia drobiazgowość może uniemożliwić spojrzenie całościowe, zaś patrzenie zbyt ogólne nie będzie miało przełożenia na praktykę biznesową.

Najczęściej można wyróżnić pięć następujących poziomów logicznych:

  • Poziom 1. to obszary procesów, powiązanych tematycznie, ale nie operacyjnie, określane (zwłaszcza w stosunku do procesów głównych) procesami End-to-End (E2E, czyli obejmującymi całość relacji i działań z klientem procesu). Przykładem takiego obszaru mogą być procesy produkcyjne, HR-owe, zaopatrzenie czy relacje z klientami.
  • Poziom 2. to grupy procesów, powiązane ze sobą celami na poziomie strategicznym, np. planowanie produkcji, produkcja niskoseryjna (dla procesów produkcyjnych) zatrudnianie i ruch pracowników, szkolenia i rozwój, rachuba płac (dla procesów personalnych), rozwój dostawców, zakupy (dla procesów zaopatrzenia), pozyskanie klienta, sprzedaż, obsługa posprzedażowa (dla procesów klienckich).
  • Poziom 3. to właściwe procesy operacyjne, wynikające z potrzeby klienta procesu i w celu jej spełnienia dostarczające klientowi produkt procesu. Na tym poziomie należy określać powiązania i przepływy pomiędzy różnymi procesami. Przykłady: montaż wyrobu końcowego, rekrutacja pracownika, ocena roczna pracownicza, zakup produkcyjny, ocena roczna dostawców, obsługa zapytania klienta.
  • Poziom 4. to podprocesy w ramach danego procesu. Mogą nie występować (proces składa się z jednego podprocesu), natomiast ułatwiają prezentację i zrozumienie procesu podzielonego na sekwencję działań. Dodatkowo każdy podproces może być analizowany i modelowany jak kompletny proces (ma początek i koniec, ustalony przebieg), natomiast w odniesieniu do klienta całego procesu i pełnego zrozumienia ma sens dopiero w zestawieniu w pozostałymi podprocesami. Podprocesy najczęściej stanowią podstawę do opisu w postaci odrębnych procedur. Przykłady: wyszukanie optymalnej oferty zakupowej, montaż obudowy, wyliczenie premii rocznej, fakturowanie sprzedaży.
  • Poziom 5. to poszczególne zadania (czynności) w ramach procesu, opisane w postaci punktów procedur lub instrukcji stanowiskowych.

Czytaj też: Typologia procesów oraz inne artykuły z cyklu MAP

dr Andrzej Bogusz 

Manager i konsultant z szerokim doświadczeniem (bankowość, informatyka, konsulting). Ekspert z zakresu zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, zarządzania projektami, bezpieczeństwa teleinformatycznego, zarządzania ryzykiem. Szef projektów zmian organizacyjnych i projektów informatycznych. Właściciel firmy AB CONSULT, zajmującej się doradztwem operacyjnym i strategicznym.