Słownik

Analiza procesów

To narzędzie do osiągnięcia wyższej efektywności, np. przedsiębiorstwa. Pod tym określeniem kryją się działania firmy, które decydują o wynikach jej działalności i wpływają na kształtowanie takich charakterystycznych parametrów, jak czas realizacji przedsięwzięć i koszty.

Więcej

Słownik

BPMN

BPMN (ang. Business Process Modeling and Notation) to modelowanie procesów biznesowych. Jest to system pozwalający modelować i udokumentować w graficznej formie procesy biznesowe niezależnie od specyfiki danej branży czy organizacji.

Więcej