MAP

Wejścia i wyjścia: główne i pomocnicze [vol.7]

Wejściem głównym do procesu jest określenie (w dowolnej formie) wymagań klienta procesu. Nie musi pochodzić bezpośrednio od niego, ale powinno być możliwe (przynajmniej potencjalnie) do weryfikacji przez klienta. Może to być zlecenie produkcyjne, wyrażona chęć zakupu określonego towaru, wymagania raportowe zarządu, konieczność uzyskania określonego certyfikatu itp.Więcej

MAP

Struktura zewnętrzna procesu [vol.6]

Proces, jako z definicji przekształcający określone wejście w określone wyjście, wymaga identyfikacji i określenia tych wejść i wyjść. Są one odrębne od istniejącej i dostępnej infrastruktury procesu i od procesu jako takiego. Infrastruktura procesu jest dostępna stale, co najwyżej się zużywa lub podlega wymianie i rozwojowi podczas kolejnych realizacji procesu. Więcej