Organizacja horyzontalna

Organizacja zarządzana horyzontalnie (procesowo) to odejście od standardowych struktur zarządczych. Za pomocą ułożonych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie jest możliwość poruszania się na linii poziomej i adresowanie różnych działań dziejących się na osi czasu.

Działania te są kierowane do tej komórki, tego zespołu, do którego w danym momencie procesu powinno to być przypisane. Taki sposób pozwala likwidować wąskie gardła, a tym samym przyczynia się do usprawnienia funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.