07.07.2017

Narzędzia Business Intelligence antidotum na zalew danych

Sam fakt posiadania ogromnych i zróżnicowanych zbiorów danych nie przekłada się na korzyści dla organizacji. Dopiero połączenie ich z wielu źródeł, a następnie wizualizacja pozwalają na wyciągnięcie wniosków pomocnych w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych. Takie wnioski płyną z konferencji BI Trends, która odbyła się 27 czerwca br. w Warszawie. Redakcja serwisu Organizacjahoryzontalna.pl objęła patronat medialny nad wydarzeniem.

Business Intelligence Trends to konferencja poświęcona kierunkom rozwoju analityki biznesowej, metodom wdrażania nowoczesnych narzędzi IT oraz sposobom na poprawę jakości danych w firmie. W tym roku wydarzenie zgromadziło liczne grono przedstawicieli świata nauki i biznesu specjalizujących się w zagadnieniu BI (ang. Business Intelligence).

Sprawniej, lepiej, efektywniej

Qlik to narzędzie Business Intelligence, które umożliwia pobieranie danych pochodzących z różnych źródeł. Pozwala je logicznie porządkować, a następnie wizualizować za pomocą prostych i przejrzystych wykresów. To właśnie z nich z łatwością możemy uzyskać potrzebne informacje, a na ich podstawie wyciągnąć konkretne wnioski.

Eksperci od analityki biznesowej biorący udział w wydarzeniu podkreślali, że dostęp do danych powinni mieć wszyscy pracownicy firmy, którzy podejmują decyzje, bazując na zbiorach danych. Dzięki udostępnieniu w przedsiębiorstwie platformy do ich wymiany i analizy, organizacja jako całość ma szansę działać sprawniej i efektywniej, a przede wszystkim nakierować decydentów na właściwy cel biznesowy. Narzędzie analityczne pozwala również na uzyskanie większej elastyczności i lepszego wykorzystywania danych, co ułatwia odkrywanie nowych możliwości dla firmy.

— Sama wizualizacja jednak nie wystarczy. W każdej organizacji istnieją różnorodne potrzeby analityczne oraz różne zastosowania analiz, a wszystkie są tak samo ważne — zauważył Piotr Kowal, szef zespołu doświadczonych Architektów Rozwiązań Business Intelligence w firmie Qlik.

Z raportu „Cyfrowy wszechświat szans, dane bogate w treść i rosnące znaczenie Internetu przedmiotów” wynika, że jeśli chcemy, aby dane przyniosły nam oczekiwane efekty, musimy je najpierw pozyskać, czyli zgromadzić z wielu systemów w jednym miejscu bez konieczności budowania hurtowni danych. Następnie należy je przechowywać, przygotować, przeprowadzić zautomatyzowaną analizę wstępną oraz stworzyć wysokowydajne bazy danych, by na koniec dokonywać wizualizacji.

— Okazuje się, że dzisiaj wszyscy chcemy wyciągać wnioski z naszych danych. Chcemy dzielić się nimi z przełożonymi, kolegami oraz pozostałymi osobami w firmie. W tym celu potrzebujemy mieć stały dostęp do aplikacji analitycznych, które umożliwiają nam analizę danych na żywo oraz tworzenie raportów na potrzeby archiwizacyjne — podkreślał Piotr Kowal.

Potrzeby analityki wizualnej

Zdaniem ekspertów biorących udział w wydarzeniu, decydenci najczęściej używają narzędzi BI w 5 przypadkach:

  • samoobsługowa wizualizacja danych, czyli sytuacja, w której osoby decyzyjne potrzebują zamienić słupki cyfr w przejrzyste i łatwe do odczytania wykresy,
  • analityka kierowana, czyli sytuacja, w której zarządzający otrzymują kokpit menedżerski, dzięki któremu zawsze mogą sięgnąć po świeże i aktualne dane,
  • analityka zagnieżdżona, czyli analityka osadzona w aplikacjach webowych i biznesowych,
  • aplikacja analityczna „szyta na miarę”, czyli analityka według naszej interpretacji, naszego rozumienia, którą możemy udostępnić np. partnerom biznesowym na całym świecie,
  • raportowanie i współpraca, czyli zarządzana dystrybucja raportów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Dostęp do danych powinni mieć wszyscy pracownicy firmy, którzy podejmują decyzje, bazując na zbiorach danych. Dzięki udostępnieniu w przedsiębiorstwie platformy do ich wymiany i analizy, organizacja jako całość ma szansę działać sprawniej i efektywniej, a przede wszystkim nakierować decydentów na właściwy cel biznesowy.

Na rynku funkcjonuje wiele narzędzi typu Business Intelligence. Jednym z nich jest Qlik, który w odróżnieniu do innych platform posiada model asocjacyjny pozwalający wszystkim użytkownikom poznać całą historię ukrytą w danych zgromadzonych w firmie.

Qlik lekarstwem na problemy analityczne

Qlik to narzędzie Business Intelligence, które umożliwia pobieranie danych pochodzących z różnych źródeł. Pozwala je logicznie porządkować, a następnie wizualizować za pomocą prostych i przejrzystych wykresów. To właśnie z nich z łatwością możemy uzyskać potrzebne informacje, a na ich podstawie wyciągnąć konkretne wnioski. To inteligentne narzędzie dostarcza twardych danych, które są niezbędne do podejmowania właściwych decyzji. Po przeprowadzeniu integracji danych przy pomocy Qlika menadżerowie otrzymują zindywidualizowane wykresy z interesującymi ich danymi, którymi wspierają się, wyciągając konstruktywne wnioski biznesowe.

Uczestnicy konferencji Business Intelligence Trends byli zgodni, że zastosowanie narzędzi BI w pełni pozwala na wykorzystanie potencjału ludzkiej inteligencji w ramach całej organizacji. To daje szansę na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, a co za tym idzie, zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

redakcja@organizacjahoryzontalna.pl