21.03.2017

Model zarządzania ma największe znaczenie dla skuteczności biznesowej

Wyniki badania Macrologic SA zrealizowanego przez ICAN Research i HBRP

Zarządzający organizacjami, w których stosowany jest horyzontalny model zarządzania, są dużo bardziej zadowoleni z osiąganych przez ich firmy rezultatów. Jak wynika z badania zrealizowanego dla Macrologic SA przez ICAN Research i magazyn Harvard Business Review Polska, 88 proc. badanych — prezesów i dyrektorów polskich firm — uważa, że wprowadzenie takiego modelu zarządzania w kierowanych przez nich przedsiębiorstwach przyczyniło się do wzrostu jakości oferowanych produktów, a 69 proc. ankietowanych twierdzi, że poprawiło to również szybkość działania ich organizacji. Z kolei 58 proc. zauważyło zwiększenie wydajności operacyjnej, a 49 proc. — redukcję kosztów.

Wyniki badania wskazują, że przyjęty model działania ma istotne znaczenie dla skuteczności biznesowej przedsiębiorstw. W opinii 27 proc. ankietowanych stanowi on kluczowy element budujący przewagę konkurencyjną organizacji. Ich zdaniem jest on ważniejszy nawet niż efektywność operacyjna (22 proc.) i produkcyjna  (11 proc.).

Model procesowy lepiej oceniany

Badanie uwidoczniło znaczącą różnicę pomiędzy dwoma modelami: tradycyjnym, w którym efektywność każdego działu czy zespołu jest mierzono osobno, a horyzontalnym, w którym mierzona jest efektywność konkretnych procesów, niezależnie od działów, w których są one realizowane. Zdaniem właścicieli firm głównymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia modelu procesowego jest podniesienie jakości oferowanych produktów i usług oraz zwiększenie wydajności
i szybkości działania przedsiębiorstwa. Dyrektorzy polskich firm biorący udział w ankiecie wskazywali również na osiągnięcie większej sprawności biznesowej, co przekłada się bezpośrednio na wzrost generowanych zysków przez organizację, jak również na redukcję kosztów działania.

Inforgrafika2

źródło: Systemy IT wspierające zarządzanie procesowe. Raport wyników badań, ICAN Institute, wrzesień 2016

 

Narzędzia narzędziom nierówne

Efekty stosowania takiego modelu zarządzania  są bardziej widoczne i mierzalne  w momencie wdrożenia rozwiązań informatycznych — systemów klasy ERP — opartych właśnie na procesowości. Poprzez wskaźniki i mierniki umożliwiają one bowiem mierzenie efektywności poszczególnych procesów oraz sprawne ich przemodelowywanie w przypadku zaistnienia konieczności zmian w sposobie realizacji danego procesu.

Jakie funkcje już użytkowanych systemów IT są najważniejsze dla osób zarządzających przedsiębiorstwem? Przede wszystkim możliwość integracji z systemami klientów. Podkreśliło to aż 70 proc. ankietowanych. Ponadto badani wskazywali także: dopasowanie systemu do potrzeb na różnych etapach procesów, analitykę zaszytą w systemie czy łatwość dostosowywania systemu do zmian zachodzących w organizacji.

Co ciekawe, z badania wynika, że ogólna ocena użytkowanych systemów ERP jest różna w zależności od tego, czy system wspiera obsługę procesów czy też nie. Zarządzający znacznie lepiej oceniają narzędzia oparte na procesowości. Najbardziej zauważalna różnica jest w dopasowaniu systemu do potrzeb klientów na różnych etapach procesu oraz w zaszyciu analityki w systemie. Ogólne zadowolenie z użytkowanych systemów ERP wyniosło 68 proc. i 63 proc., podczas gdy zadowolenie przedstawicieli firm zarządzanych procesowo — 88 proc. i 75 proc.

Inforgrafika1

źródło: Systemy IT wspierające zarządzanie procesowe. Raport wyników badań, ICAN Institute, wrzesień 2016

 

Decyzja na lata

W dynamicznie zmieniających się czasach oraz na coraz bardziej konkurencyjnym rynku uzyskanie przewagi konkurencyjnej musi uwzględnić zarówno czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Dlatego przyjęty model zarządzania przedsiębiorstwem oraz zastosowane narzędzia informatyczne wspierające ten model odgrywają niezwykle istotną rolę. Przekłada się to bowiem nie tylko na bieżącą działalność organizacji, ale także na kształt wizji jej rozwoju. Warto więc zastanowić się nad zachodzącymi w firmie procesami, nie tylko z punktu widzenia efektywności poszczególnych pionów, ale całej organizacji.

 

Materiał partnera — Macrologic SA